banskabystrica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Akcie a podujatia - Mesto Banská Bystrica

Akcie 1-20 z 57

AKCIE A PODUJATIA Banská Bystrica a okolie

DETI DEŤOM

1.7. - 1.7.2016 / 20:00

Miesto konania: Námestie SNP, Banská Bystrica
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z tábora Patrika Hermana pozývajú všetky deti a ich rodičov z Banskej Bystrice a okolia prežiť spoločne rozprávkovú noc na Námestí SNP. Účinkujú: Emma Drobná, Pavol Kovalíček, Lukáš Adamec. Moderuje: Patrik Herman. po koncerte premietanie kinohitu Pat a Mat vo filme

DETI DEŤOM

BAR MUSCLE UP

1.7. - 1.7.2016 / 13:00 - 19:00

Miesto konania: Europa Shopping Center, Na Troskách 25, Banská Bystrica

BAR MUSCLE UP

VEČERNÉ PREHLIADKY KAŠTIEĽA BETLIAR

1.7. - 31.8.2016 / 19:30

Miesto konania: Kaštieľ Betliar
Pozýávame Vás na večerné prehliadky, ktoré sa budú počas júla a augusta konať každú sobotu o 19:30 hod.

VEČERNÉ PREHLIADKY KAŠTIEĽA BETLIAR

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA ... LETO 2016

1.7. - 31.8.2016 / 10:00

Miesto konania: expozície Stredoslovenského múzea (Thurzov dom, Nám. SNP 4, Matejov dom Nám. Š. Moysesa 20, Tihányovský kaštieľ Radvanská 27 Banská Bystrica)
Milí priatelia Stredoslovenského múzea, Sme tu opäť po mesiaci s našou aktuálnou ponukou kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v expozíciách Stredoslovenského múzea (Matejov dom, Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ), na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Týmto Vás zároveň srdečne pozývame do expozícií Stredoslovenského múzea na pripravované kultúrno-spoločenské podujatia. Bližšie informácie získate aj na stránke www.ssmuzeum.sk a FACEBOOKu.

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA ... LETO 2016

Paličkovaná čipka

26.2. - 14.10.2016

Miesto konania: Výstavná miestnosť Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9
Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum Vás srdečne pozýva na výstavu pod názvom „Paličkovaná čipka“ Výstava bude sprístupnená od 26.02.2016 do 14.10.2016 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica. Pri príležitosti vydania poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“ Poštové múzeum pripravilo výstavu s názvom „Paličkovaná čipka“. Výstava v sebe spája dve línie. Prvá sa venuje predstaveniu procesu tvorby poštovej známky od úvodného prerokovania námetovou komisiou, cez výber autora výtvarného návrhu na základe odporúčania realizačnej komisie známkovej tvorby, až po samotnú realizáciu výtvarného návrhu a tlač poštovej známky. Druhá línia predstavuje tradičnú ľudovú paličkovanú čipku v jej rôznych regionálnych a technických formách a variantoch. Spoločným prienikom oboch ideí je súťaž medzi klubmi paličkovanej čipky v Slovenskej republike, týkajúca sa vytvorenia vhodných motívov pre poštové známky emisií „Veľká noc a Vianoce 2016: Paličkovaná čipka“. Východiskom pre koncepciu výstavy bol materiál, ktorý sústredil POFIS v rámci súťaže. Čipkárky a čipkári z celého Slovenska zasielali paličkované čipky s motívmi Veľkej noci a Vianoc, ktoré Poštové múzeum prezentuje vo svojich výstavných priestoroch. Zo súťažných čipiek realizačná komisia známkovej tvorby, za prítomnosti odborníka na paličkovanú čipku z Etnologického ústavu SAV, PhDr. Juraja Zajonca, CSc., vybrala najvhodnejšie, ktoré boli použité ako podklad pre grafické spracovanie výtvarných návrhov poštových známok, obálok prvého dňa (FDC), celinových pohľadníc, obalov známkových zošitkov, príležitostných poštových pečiatok a pečiatok FDC uvedených emisií. Na výstave im je venovaný samostatný celok. Slovenská čipka má v našej známkovej tvorbe svoju premiéru. Jej umiestnením na poštovú známku sa tento špecifický výtvarný ľudový prejav prezentuje medzi širokou verejnosťou u nás i po celom svete. Výstava je ocenením umenia a remeselnej zručnosti ľudí, ktorí sa výrobou paličkovanej čipky zaoberajú. Súčasťou vernisáže výstavy bude inaugurácia poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“.

Paličkovaná čipka

VČELY A VČELÁRSTVO

28.4. - 27.9.2016 / 16:00

Miesto konania: Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 Banská Bystrica
Zaujímavý život obyvateľov včelích úľov, ako aj nezastupiteľné miesto včely medonosnej v našej prírode predstaví návštevníkom Tihányiovského kaštieľa interaktívna výstava Stredoslovenského múzea. NOVINKA! KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAVY v Tihányiovskom kaštieli Vo štvrtok 2.6., 28.7., 22.9.2016 o 16 - tej hodine komentované prehliadky výstavy VČELY A VČELÁRSTVO s kurátorkou Renátou Kapustovou, v cene vstupenky na výstavu.

 VČELY A VČELÁRSTVO

VČELY A VČELÁRSTVO

28.4. - 27.9.2016

Miesto konania: Tyhániyovský kaštieľ
16:00 hod. - Vernisáž 28.4.2016

VČELY A VČELÁRSTVO

PORIADOK OHŇA

5.5. - 3.7.2016 / 14:00 - 18:00

Miesto konania: Thurzov dom Nám. SNP 4 Banská Bystrica
prezentácia tradícií hasičov v Banskobystrickom kraji NOVINKA! Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s autormi výstavy Romanom Hradeckým a Vladimírom Klemaničom. Súčasťou prehliadky je aj prednáška HaZZ v BB na tému OHEŇ – dobrý sluha, ale zlý pán. vo štvrtok 9.6. a 23.6.2016 o 16.00 hod.

PORIADOK OHŇA

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

23.5.2016 - 23.5.2018

Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
celoročne Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová Stála expozícia diel významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Stredoslovenskou galériou v roku 1994, je od februára 2012 otvorená v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov. Komunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby maliara. Ako hodnotné spomienkové predmety k expozícii vytvorili absolventi VŠVU dizajnérske artefakty a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál pre najmladších návštevníkov expozície. Vila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby umelca ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna, spisovateľa Petra Karvaša.

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

RÓMEO A JÚLIA na bystrický spôsob

4.6. - 25.9.2016 / 14:00 - 18:00

Miesto konania: Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica
FOTENIE V HISTORICKÝCH KOSTÝMOCH NOVINKA RÓMEO A JÚLIA na bystrický spôsob Darujte si netradičnú spomienku na návštevu Stredoslovenského múzea v podobe zamilovanej fotografie v historických kostýmoch. len počas víkendu za poplatok 2 € na osobu

RÓMEO A JÚLIA na bystrický spôsob

Očista

15.6. - 2.7.2016 / 19:00

Miesto konania: Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12 (na Kačici), 974 01 Banská Bystrica
Predstavenie OČISTA divadlo uvedie stredu 15.6. o 19:00 a 17.6.2016 o 19:00 a 2.7.2016 o 19:00 OČISTOU sa divadlo rozlúči s divadelnou sezónou 2015/2016. Diváci môžu vzhliadnuť toto predstavenie s nádychom mora, symbolicky očistia nielen telo a dušu. Nech sa človek cíti akokoľvek bezradný, ťahaný na bahnité dno, vždy je tu nádej v podobe očisty.

Očista

Obytná zóna - Juraj Kollár

16.6. - 28.8.2016

Miesto konania: Praetorium, Námestie Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Vernisáž výstavy vo štvrtok 16. júna 2016 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová. Výstava potrvá do 28. augusta 2016. Prierezová monografická výstava s názvom Obytná zóna prezentuje tvorbu Juraja Kollára za obdobie 10 rokov. Mapovanie vývinu v prelínajúcich sa formách abstraktnej, krajinnej a figuratívnej maľby. Výstava zachytáva dynamické zmeny vo výbere netradičných maliarskych postupov a nájdených materiálov, ktoré redefinujú senzuálny zážitok z obrazu. Maliar Juraj Kollár predstavuje v Stredoslovenskej galérii na výstave pod názvom Obytná zóna rozsiahly výber zo svojej najnovšej tvorby, pričom väčšia časť diel tu má svoju výstavnú premiéru. Je stelesnením súčasného umelca – zakotvený doma na Slovensku, vo vzťahoch, ktoré si tu utvoril, je zároveň kozmopolita a nomád, ktorý rád putuje Európou a vie byť doma aj v iných krajinách (pripomeňme, že žil a tvoril dlhší čas v Paríži a táto méta, splynúť aj s iným ako s domácim prostredím ho neopúšťa podnes). Maľba a maliarstvo je spôsobom jeho života, splynutím s ním, preto aj život naokolo, vo všetkých svojich stránkach, vstupuje do jeho diel. Rád pracuje s klasickými maliarskymi žánrami, v jeho tvorbe nájdeme krajiny, portréty, akty, zátišia, figurálne aj animálne kompozície, zaujíma ho gestická, geometrická, abstraktná i „realistická“ figurálna maľba. Pri hlbšom zahľadení sa do jeho obrazov však pochopíme, že hoci narába s vokabulárom maliarstva, ktorý sa utváral stáročia, ide mu o viac ako len o prehodnocovanie tradícií a odkazov. Hlavne o prieskum možností, ktoré mu maliarstvo ako také dáva, nielen čo sa týka zobrazenia samotného predmetu, jeho prenosu na plátno, do iného jazyka, ale predovšetkým videnia, subjektívneho vnímania (percepcie) a spôsobov sprostredkovania reality maliarskym rukopisom. Rád sa díva na mesto, v ktorom (práve) žije, ale to, čo ho zaujíma, nie sú žiadne turisticky exponované body. Vyberá si motívy urbánnej, scivilizovanej krajiny zvláštne sociálne stigmatizovanej, často zdanlivo nevzhľadnej, obývanej človekom, ktorý tam vždy nie je, ale stopy, ktorého cítime v tomto priestore, v „zóne“ jeho bytia. Figurálne momentky zo života, sú akoby len tak náhodou, bez zaostrenia, zachytené objektívom fotoaparátu. Fotografiu Kollár využíva aj v inom zmysle – ako skicu motívu svojho druhu – nevedie ho však už k telesne alebo predmetne vecnému prepisu skutočnosti, ale naopak smerom opačným – k abstrakcii. Maliarsky skúma štruktúru (fotografickej) plochy, stimuluje ju hapticky, pastóznejšou maľbou rôznymi predmetmi, aby čo najviac, priam fyzicky, zdôraznil mentálne vnemy, ktoré v ňom videný, zaznamenaný a následne namaľovaný obraz vyvolal a tieto svoje pocity adresuje divákovi. Obľúbeným motívom sú pohľady cez sklobetónové steny, zvnútra von – na tento spôsob pozerania sa na svet si vyvinul špecifickú formu skladaného obrazu, keď obraz dekomponoval do siete, rastru, čím vznikla nová štruktúra obrazov v obraze, z ktorých súčtu sa rodilo výsledné dielo. Princíp delenia obrazovej plochy ho priviedol aj k použitiu siete, ktorá zároveň akoby rozpúšťala maľbu do okolitého priestoru, prepájala ho s ním. Často sa jasnosť obrysov obrazu aj vo vnútri akosi rozostruje, tvary sa opticky znejasňujú, strácajú – akoby sme sa na svet dívali prižmúrenými očami, alebo čo najviac priblížili k povrchu predmetu, ktorý sledujeme. Obraz sa tak rozpadá do sústavy ťahov, rastrov, bodov a farebných plôšok, konkrétny známy priestor sa mení na abstraktnú krajinu, ktorá prekvapí pohľadom na svoje mikro- a makro-detaily. Je to akoby byť i nebyť v realite – dosiahnuť ilúziu atmosféry, bytia v krajinnom rámci okolitej reality, zároveň sa z nej vzdialiť, dvihnúť sa nad ňu a vnímať ju novými nezainteresovanými očami. Juraj Kollár nám všetky svoje spôsoby videnia a maliarskeho uchopenia svojej (i našej) „obytnej zóny“ predvádza nielen s mimoriadnou posadnutosťou výskumníka, ale i s potešením tvorcu, ktorý nezabudol na primárne „stvoriteľské“ schopnosti a estetické hodnoty maľby.

Obytná zóna - Juraj Kollár

VEDA V HRAČKÁCH

16.6. - 31.8.2016

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica
Originálne časy: 10:00 - 16:00 hod. (pon, str.)

VEDA V HRAČKÁCH

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA bravúra gotiky

16.6. - 2.10.2016 / 16:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
16.6. – 2.10. 2016 výstava z cyklu KLENOT V KLENOTE HLAVA JÁNA KRSTITEĽA – bravúra gotiky vernisáž 16.6. 2016 o 16.00 hod. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v roku 2016 na nový výstavný cyklus s výstižným názvom KLENOT V KLENOTE. V rámci tohto cyklu predstaví múzeum jedinečné predmety zo svojich zbierok, ktoré budú návštevníci Thurzovho domu obdivovať v unikátnej Zelenej sieni. Hlava sv. Jána Krstiteľa je unikátnou stredovekou rezbárskou prácou, ktorá patrí medzi najlepšie práce európskeho sochárstva druhej polovice 15. storočia, a preto sa nie je čomu čudovať, že práve tento predmet otvára nový cyklus KLENOT V KLENOTE. O európskom význame tohto diela svedčí aj fakt, že táto rezbárska práca z druhej polovice 15. storočia reprezentovala Stredoslovenské múzeum, ale aj Banskú Bystricu a Slovensko ako také, na mnohých výstavách v najväčších európskych metropolách, medzi inými aj v Paríži, v Berlíne, v Bruseli, v Štrasburgu či vo Varšave ... NOVINKA! KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAVY v Thurzovom dome Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s historikom Filipom Glockom. vo štvrtok 14.7., 11.8., 8.9. 2016 o 16.00 hod.

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA bravúra gotiky

Alica v Krajine za zrkadlom

30.6. - 6.7.2016 / 16:00

Miesto konania: Na Troskách 25 , Banská Bystrica
30.6.2016 - 16:00 1.7.2016 - 16:00 2.7.2016 - 16:00 3.7.2016 - 16:00 4.7.2016 - 16:00 5.7.2016 - 16:00 6.7.2016 - 16:00 Alica Kingsleigh strávila posledné roky v stopách svojho otca a na palube svojej vlastnej lode brázdila oceány. Po svojom návrate do Londýna objaví čarovné zrkadlo, ktoré jej umožní vrátiť sa do fantastickej Krajiny zázrakov. Tam opäť stretáva svojich priateľov, Bieleho králika, Absolema, kocúra a ďalších. Zistí však, že pomoc potrebuje uletený Klobučník. Prišiel totiž o svoju rodinu. A tak biela kráľovná Mirana vyšle Alicu získať Chronosféru, kovovú guľu v srdci Veľkých hodín, ktoré ovládajú všetok čas. Cestou do minulosti sa Alica stretáva so svojimi známymi i neznámymi v rôznych obdobiach jej života. Čaká ju nebezpečná cesta, počas ktorej musí zachrániť uleteného priateľa Klobučníka skôr, než vyprší všetok čas. Réžia: James Bobin Scenár: Linda Woolverton Kamera: Stuart Dryburgh Hudba: Danny Elfman Hrajú: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, Rhys Ifans, Mott Lucas, Ed Speleers, Andrew Scott, Stephen Fry, Alan Rickman, Michael Sheen, Timothy Spall, John Sessions, Toby Jones, Lindsay Duncan, Leo Bill, Simone Kirby, Richard Syms, Karol Steele, Joe Hurst, Barbara Windsor, Lasco Atkins, Riku Rokkanen, Martyn Mayger

Alica v Krajine za zrkadlom

Angry birds vo filme 2D

30.6. - 6.7.2016 / 13:00

Miesto konania: Na Troskách 25 , Banská Bystrica
30.6.2016 - 13:00 1.7.2016 - 13:00 2.7.2016 - 13:00 3.7.2016 - 13:00 4.7.2016 - 13:00 5.7.2016 - 13:00 6.7.2016 - 13:00 Z hry, ktorá si získala milióny fanúšikov po celom svete je dnes už kultový pojem: Angry Birds. Všetci ich poznajú, všetci im fandia, no nikto presne nevie, čo ich vlastne štve. Nastal čas zistiť, prečo sú Angry Birds stále také angry! Réžia: Clay Kaytis, Fergal Reilly Scenár: Jon Vitti

Angry birds vo filme 2D

Centrálna inteligencia (Central Intelligence)

30.6. - 6.7.2016 / 14:10

Miesto konania: Na Troskách 25 , Banská Bystrica
30.6.2016 - 14:10 1.7.2016 - 14:10 2.7.2016 - 14:10 3.7.2016 - 14:10 4.7.2016 - 14:10 5.7.2016 - 14:10 6.7.2016 - 14:10 Keby ste mali zachrániť svet a mohli by ste o pomoc požiadať jedného bývalého spolužiaka zo strednej školy, určite by ste si vybrali premianta ročníka, školskú športovú hviezdu, slovom najmúdrejšieho, najobľúbenejšieho a najvyšportovanejšieho chalana zo všetkých. Ale možno by ste šliapli celkom vedľa, podobne ako sa to stalo elitnému agentovi CIA s muskulatúrou Dwaynea Johnsona v akčnej komédii Centrálna inteligencia. Bob Stone /Dwayne Johnson/ bol na strednej škole malý, nepopulárny a šikanovaný tučniak na rozdiel od Calvina /Kevin Hart/, ktorý stál na úplne opačnej strane stredoškolského potravinového reťazca. V Calvinovom prípade však už ide len o spomienky na zašlú slávu, lebo dnes sa zožiera na zle platenom mieste účtovníka a sleduje ako mu život uniká pomedzi prsty. Bob a Calvin sa dlhé roky nevideli, až na seba narazili na internete a neskôr sa stretli v bare, aby si zaspomínali na staré dobré časy. Calvin je šokovaný nielen z Bobovej novej kulturistickej postavy, ale hlavne z toho, že Calvin je elitný agent CIA a rieši tie najzamotanejšie špionážne prípady sveta. Calvin nechá starého priateľa u seba prespať, čo sa však ukáže ako zásadná chyba, lebo hneď ráno vtrhne do bytu trestná výprava Bobovych nazúrených kolegov - agentov, ktorí idú svojmu partnerovi po krku. Podľa nich je totiž Bob namočený v prípravách na teroristický útok! Bob sa dá na útek a vezme so sebou aj stále šokovaného Calvina. S jeho pomocou chce nielen očistiť svoje meno, ale aj zachrániť svet, čo by pre bývalú stredoškolskú hviezdu nemal byť žiadny problém. Centrálna inteligencia je typická „buddy movie“. Ide o komédiu, v ktorej je humor založený na spolupráci dvoch úplne odlišných charakterov. Komik prvej triedy, akým je Kevin Hart, má veľa podobných skúseností, Dwayne Johnson je však v tomto smere nováčik. „Cit pre komédiu sa naučiť nedá, buď ho máte, alebo nie. Dwayne však na toto úplne kašle, zariskoval a strmhlav sa vrhol do filmu. Naša spolupráca bola o vzájomnej dôvere.“ Hovorí Kevin Hart. Réžia: Rawson Marshall Thurber Scenár: David Strassen, Ike Barinholtz Kamera: Barry Peterson Hudba: Theodore Shapiro Hrajú: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Brett Azar

Centrálna inteligencia (Central Intelligence)

Deň nezávislosti: Nový útok

30.6. - 6.7.2016 / 16:40

Miesto konania: Na Troskách 25 , Banská Bystrica
30.6.2016 - 16:40, 17:30-ST, 20:30-3D 1.7.2016 - 16:40, 17:30-ST, 20:30-3D 2.7.2014 - 16:40, 17:30-ST, 20:30-3D 3.7.2014 - 16:40, 17:30-ST, 20:30-3D 4.7.2016 - 16:40, 20:30-3D 5.7.2016 - 16:40, 17:30-ST, 20:30-3D 6.7.2016 - 16:40, 17:30-ST, 20:30-3D Vedeli sme, že sa raz vrátia. Využili sme preto na obranu všetky možnosti a zdroje Zeme. Študovali sme ukoristené mimozemské technológie, plány a spôsob myslenia votrelcov. Poučili sme sa z predchádzajúceho boja o prežitie i z cesty k nášmu víťazstvu. Ale bude to stačiť? Sme pripravení na to, čo sa teraz z hĺbky vesmíru blíži k našej Zemi? Alebo nás pred zánikom zachráni hlavne naša vynaliezavosť a dôvtip? Ako je vôbec možné čeliť vesmírnej lodi, ktorá k zaparkovaniu potrebuje celý Atlantický oceán? Deň nezávislosti režiséra Rolanda Emmericha pred dvadsiatimi rokmi nanovo vymedzil žáner katastrofického filmu, priniesol nový typ celosvetovej katastrofy a ohrozenia celého ľudstva. Teraz sa vracia, aby dokončil to, čo vtedy začal. Súboj ľudstva s brutálnym, bezcitným a technologicky nadriadeným mimozemským nepriateľom bude buď víťazný, alebo posledný, pretože v prípade porážky žiadny človek neprežije. Spolu s Rolandem Emmerichom sa vo filme Deň nezávislosti: Nový útok stretnete aj s niektorými hrdinami a pamätníkmi predchádzajúceho súboja s mimozemšťanmi v čele s Jeffom Goldblumom a Billom Pullmanom. Doplní ich množstvo odvážnych nováčikov, napríklad Liam Hemsworth (Hunger Games) a Charlotte Gainsbourg (Melancholia, Nymfomanka). Réžia: Roland Emmerich Scenár: Nicolas Wright, James A. Woods, Dean Devlin, Roland Emmerich, James Vanderbilt Kamera: Markus Förderer Hudba: Harald Kloser, Thomas Wanker Hrajú: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe, Travis Tope, William Fichtner, Charlotte Gainsbourg, Judd Hirsch, Jessie Usher, Brent Spiner, Vivica A. Fox, Angelababy

Deň nezávislosti: Nový útok

Hľadá sa Dory!

30.6. - 6.7.2016 / 13:10

Miesto konania: Na Troskách 25 , Banská Bystrica
30.6.2016 - 13:10, 13:30-3D, 15:30, 15:50-3D, 17:20, 18:10-3D 1.7.2016 - 13:10, 13:30-3D, 15:30, 15:50-3D, 17:20, 18:10-3D 2.7.2016 - 13:10, 13:30-3D, 15:30, 15:50-3D, 17:20, 18:10-3D 3.7.2016 - 13:10, 13:30-3D, 15:30, 15:50-3D, 17:20, 18:10-3D 4.7.2016 - 13:10, 13:30-3D, 15:30, 15:50-3D, 17:20, 18:10-3D 5.7.2016 - 13:10, 13:30-3D, 15:30, 15:50-3D, 17:20, 18:10-3D 6.7.2016 - 13:10, 13:30-3D, 15:30, 15:50-3D, 17:20, 18:10-3D Na strieborné plátna sa vracia legendárna Dory aj s Nemom a Merlinom, ktorí jej pomáhajú vyriešiť otázky z minulosti. Réžia: Andrew Stanton Scenár: Andrew Stanton Hudba: Thomas Newman Hrajú: Helena Krajčiová (Dory), Ján Gallovič (Charlie), František Výrostko (Marlin), Dagmar Sanitrová (Jenny), Zuzana Krónerová (Zuzana Krónerová), Lukáš Latinák (Bailey), Michal Hudák (Hank), Daniel Hudák (Nemo), Lucia Bugalová (Viera)

Hľadá sa Dory!

Oslnení slnkom

30.6. - 6.7.2016 / 20:40

Miesto konania: Na Troskách 25 , Banská Bystrica
30.6.2016 - 20:40 1.7.2016 - 20:40 2.7.2016 - 20:40 3.7.2016 - 20:40 4.7.2016 - 20:40 5.7.2016 - 20:40 6.7.2016 - 20:40 Slávna rocková hviezda Marianne (Tilda Swinton) prišla o hlas. Po operácii hlasiviek trávi kludnú dovolenku na slnečnom ostrove v Taliansku so svojim mladším partnerom Paulom (Matthias Schoenaerts). Lenivá idylka je narušená nečakanou návštevou Marianninho starého priateľa z mladosti, hudobného producenta milenca Harryho (Ralph Fiennes). Sprevádza ho jeho okúzľujúca a dráždivo zvodná dcéra Penelope (Dakota Johnson). Nesúdržná štvorica sa spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie talianskeho vidieka... Do slnkom zaliatych dní sa pomaly začína vkrádať vzrastajúce napätie. Tiene minulosti prebúdzajú v zdanlivých priateľoch temné stránky. Radosť z príjemného stretnutia sa mení v atmosféru plnú skrytých vášní, nedôvery, podozrenia a žiarlivosti. Rastúca paranoja a deštruktívne správanie neodvratne speje k desivej tragédii... Herecký koncert, ktorý rozohrávajú všetci protagonisti filmu ocenili minulý rok na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. V mysterióznej dráme Oslnení slnkom sa pred kamerou zišla hviezdna herecká zostava. Rolu živelného Harryho získal na Oscara dvakrát nominovaný Ralph Fiennes (Anglický pacient, Schindlerov zoznam, Spectre). Rockovú superstar Marianne stvárnila držiteľka Oscara Tilda Swinton (Michael Clayton, Grandhotel Budapešť, Letopisy Narnie). Príťažlivú Penelope si zahrala vychádzajúca herecká hviezda Dakota Johnson (Päťdesiat odtieňov sivej). Ako Paul sa predstaví belgický herec Matthias Schoenaerts (Dánske dievča, V kráľových záhradách). Réžia: Luca Guadagnino Scenár: David Kajganich Kamera: Yorick Le Saux Hrajú: Tilda Swinton, Dakota Johnson, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts

Oslnení slnkom
Akcie 1-20 z 57

Akcie a podujatia

Pripravujete akciu, športové alebo spoločenské podujatie? Vyplňte formulár a vami propagovaná akcia bude po kontrole administrátorom portálu, pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Chcete zverejňovať mesačné programy kín, divadiel, hudobných a športových klubov, múzeí či galérií?
Vyplňte formulár a vložte do neho prílohu vo Worde alebo formáte pdf. a .jpg. Po kontrole administrátorom bude vami propagovaná akcia pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang