banskabystrica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Akcie a podujatia - Mesto Banská Bystrica

Akcie 1-20 z 91

AKCIE A PODUJATIA Banská Bystrica a okolie

VIVAT VOX ORGANI 2016 PLUS

28.9. - 28.9.2016 / 19:30

Miesto konania: v Katedrále sv. Františka Xaverského
Oficiálny program medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2016 v Banskej Bystrici je skončený. Posledný – ôsmy koncert Marka Dietricha uzavrel festival uplynulú stredu. Na festivale sa vystriedalo 10 skvelých umelcov zo Slovenska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Talianska a USA. Festival si nenechalo ujsť viac ako 1000 poslucháčov. Najbližšiu stredu 28. septembra 2016 o 19.30 v Katedrále sv. Františka Xaverského pripravili organizátori ešte jeden špeciálny koncert. Na ňom vystúpia umelci pôsobiaci v našom meste, aby tak podporili snahu o opravu vzácneho historického organa majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorý sa nachádza v starobylom kostole Premenenia Pána na Španej doline. Organ na Španej doline je nielen regionálny, ale aj svetový unikát. Jeho staviteľom je Martin Podkonický, ktorý žil a pôsobil v 18. storočí v Banskej Bystrici a položil základy určite najlepšej organárskej dielne vo vtedajšom Uhorsku. Jeho dielňu zdokonalil a rozvinul jeho syn Michal Podkonický. Martin Podkonický sa narodil v Ľubietovej. V roku 1723-1727 sa učil u Daniela Wallachyho v Banskej Bystrici a od roku 1730 pracoval samostatne. V roku 1736 získal meštianske právo. Organy staval nielen v našom regióne ale aj na Orave, v Novohrade a na Spiši a viac organov na území Maďarska. Veľa jeho organov sa však nezachovalo. Na našom území sa zachovali organy v artikulárnom kostole v Hronseku a organ na Španej doline. Práve organ na Španej doline je jediný z veľkých dochovaných nástrojov majstra Podkonického. Má 12 registrov, jeden manuál a pedál. A práve stredajší koncert v Katedrále bude venovaný záchrane tohto vzácneho nástroja. Výťažok z koncertu bude poukázaný na sfunkčnenie a opravu tohto jedinečného organa do takej miery, aby na ňom už dohľadnom čase mohol znieť organový festival starej hudby. Program Koncertu plus medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2016 bude veľmi pestrý. Vypočuť si budete môcť diela obdobia baroka od G. F. Händla (1685-1759), J. S. Bacha (1685-1750), G. Cacciniho (1551-1618) G. B. Bononciniho (1670-1747), ale tiež diela obdobia romantizmu od A. L. Peaca (1844-1912), J. Guttlera (1895-1975), tiež diela slovenských autorov: M. Sch. Trnavského (1881-1958) a diela súčasníkov: P. Bebeneka (*1972) a M. Lorenca (*1955). Nebudú chýbať zaujímavé prevedenia a úpravy diel a tiež veľmi pôsobivé a netradičné spojenie organa a saxofónu. Predstavia sa: Matej Novák (saxofón), Anna Ciganocová (spev), Andrea Stračinová (spev), Vladimír Siládi (spev), Matúš Kucbel (organ, spev). Účastníci si budú môcť vychutnať koncert v kostole ponorenom do tmy.

VIVAT VOX ORGANI 2016 PLUS

POD TAKTOVKOU ČASU

28.9. - 28.9.2016 / 16:00

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica
Krst knižnej publikácie autorov Michala Kališku a Michala Kališku ml. "Pod taktovkou času", pohľady do minulosti a súčasnosti tanečnej a džezovej hudby v Banskej Bystrici.

POD TAKTOVKOU ČASU

STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLEMBOU

28.9. - 28.9.2016 / 17:00

Miesto konania: Stredoslovenské múzeum- Thurzov dom, Nám. SNP 4, Banská Bystrica
Pozývame Vás na ďalšie stretnutie s minulosťou s Milanom Kováčom. Vstupné 1,50€ Viac informácií na www.ssmuzeum.sk

STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLEMBOU

Miroslav Regitko - výstava ilustrácií a karikatúr

20.8.2001 - 20.9.2030

Miesto konania: Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda
Výstava výtvarníka, ilustrátora a karikaturistu Mgr.art. Miroslava Regitku, ktorá prináša výber z jeho tvorby. Ilustrácie ku knihám známych autorov: Romana Brata, Petra Gajdošíka, Ondreja Nagaja, Eleny Čepčekovej, Márie Rázusovej - Martákovej, ilustrácie k časopisu Fifík, tiež portrétne karikatúry známych osobností.

Miroslav Regitko - výstava ilustrácií a karikatúr

Paličkovaná čipka

26.2. - 14.10.2016

Miesto konania: Výstavná miestnosť Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9
Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum Vás srdečne pozýva na výstavu pod názvom „Paličkovaná čipka“ Výstava bude sprístupnená od 26.02.2016 do 14.10.2016 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica. Pri príležitosti vydania poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“ Poštové múzeum pripravilo výstavu s názvom „Paličkovaná čipka“. Výstava v sebe spája dve línie. Prvá sa venuje predstaveniu procesu tvorby poštovej známky od úvodného prerokovania námetovou komisiou, cez výber autora výtvarného návrhu na základe odporúčania realizačnej komisie známkovej tvorby, až po samotnú realizáciu výtvarného návrhu a tlač poštovej známky. Druhá línia predstavuje tradičnú ľudovú paličkovanú čipku v jej rôznych regionálnych a technických formách a variantoch. Spoločným prienikom oboch ideí je súťaž medzi klubmi paličkovanej čipky v Slovenskej republike, týkajúca sa vytvorenia vhodných motívov pre poštové známky emisií „Veľká noc a Vianoce 2016: Paličkovaná čipka“. Východiskom pre koncepciu výstavy bol materiál, ktorý sústredil POFIS v rámci súťaže. Čipkárky a čipkári z celého Slovenska zasielali paličkované čipky s motívmi Veľkej noci a Vianoc, ktoré Poštové múzeum prezentuje vo svojich výstavných priestoroch. Zo súťažných čipiek realizačná komisia známkovej tvorby, za prítomnosti odborníka na paličkovanú čipku z Etnologického ústavu SAV, PhDr. Juraja Zajonca, CSc., vybrala najvhodnejšie, ktoré boli použité ako podklad pre grafické spracovanie výtvarných návrhov poštových známok, obálok prvého dňa (FDC), celinových pohľadníc, obalov známkových zošitkov, príležitostných poštových pečiatok a pečiatok FDC uvedených emisií. Na výstave im je venovaný samostatný celok. Slovenská čipka má v našej známkovej tvorbe svoju premiéru. Jej umiestnením na poštovú známku sa tento špecifický výtvarný ľudový prejav prezentuje medzi širokou verejnosťou u nás i po celom svete. Výstava je ocenením umenia a remeselnej zručnosti ľudí, ktorí sa výrobou paličkovanej čipky zaoberajú. Súčasťou vernisáže výstavy bude inaugurácia poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“.

Paličkovaná čipka

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

23.5.2016 - 23.5.2018

Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
celoročne Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová Stála expozícia diel významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Stredoslovenskou galériou v roku 1994, je od februára 2012 otvorená v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov. Komunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby maliara. Ako hodnotné spomienkové predmety k expozícii vytvorili absolventi VŠVU dizajnérske artefakty a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál pre najmladších návštevníkov expozície. Vila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby umelca ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna, spisovateľa Petra Karvaša.

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA bravúra gotiky

16.6. - 2.10.2016 / 16:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
16.6. – 2.10. 2016 výstava z cyklu KLENOT V KLENOTE HLAVA JÁNA KRSTITEĽA – bravúra gotiky vernisáž 16.6. 2016 o 16.00 hod. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v roku 2016 na nový výstavný cyklus s výstižným názvom KLENOT V KLENOTE. V rámci tohto cyklu predstaví múzeum jedinečné predmety zo svojich zbierok, ktoré budú návštevníci Thurzovho domu obdivovať v unikátnej Zelenej sieni. Hlava sv. Jána Krstiteľa je unikátnou stredovekou rezbárskou prácou, ktorá patrí medzi najlepšie práce európskeho sochárstva druhej polovice 15. storočia, a preto sa nie je čomu čudovať, že práve tento predmet otvára nový cyklus KLENOT V KLENOTE. O európskom význame tohto diela svedčí aj fakt, že táto rezbárska práca z druhej polovice 15. storočia reprezentovala Stredoslovenské múzeum, ale aj Banskú Bystricu a Slovensko ako také, na mnohých výstavách v najväčších európskych metropolách, medzi inými aj v Paríži, v Berlíne, v Bruseli, v Štrasburgu či vo Varšave ... NOVINKA! KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAVY v Thurzovom dome Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s historikom Filipom Glockom. vo štvrtok 14.7., 11.8., 8.9. 2016 o 16.00 hod.

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA bravúra gotiky

OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!

12.7. - 6.11.2016 / 16:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
svadobné tradície a zvyky našich predkov na území severného Podpoľania NOVINKA! Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s etnologičkou Janou Nahálkovou. vo štvrtok 21.7., 18.8., 29.9., 20.10. 2016 o 16.00 hod.

OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!

Stredoslovenské múzeum pozýva ... program 09/2016

2.9. - 30.9.2016 / 10:00 - 17:00

Miesto konania: expozície Stredoslovenského múzea (Thurzov dom, Nám. SNP 4, Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20, Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 Banská Bystrica)
Milí priatelia Stredoslovenského múzea, Sme tu opäť po mesiaci s našou aktuálnou ponukou kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v expozíciách Stredoslovenského múzea (Matejov dom, Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ), na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Prehľad pripravovaných podujatí nájdete v prílohe. Týmto Vás zároveň srdečne pozývame do expozícií Stredoslovenského múzea na pripravované kultúrno-spoločenské podujatia. Bližšie informácie získate aj na stránke www.ssmuzeum.sk a FACEBOOKu. Stredoslovenské múzeum - Múzeum roka 2015

Stredoslovenské múzeum pozýva ... program 09/2016

Nedeľné tvorivé dielne pre deti v kaštieli

4.9. - 30.10.2016 / 09:00 - 17:00

Miesto konania: Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 Banská Bystrica
Milé rodinky, prijmite naše pozvanie na pripravené nedeľné tvorivé dielne pre deti. Strávte zmysluplne čas s vašimi ratolesťami, v príjemnom prostredí našich dielní, pri tvorivej činnosti pod dohľadom skúsených lektoriek. Tešíme sa na stretnutie s vami každú nedeľu na tvorivých dielňach v Thurzovom dome a v Tihányiovskom kaštieli. Vybrať si môžete z nasledujúcej ponuky: JESENNÁ PONUKA nedeľných tvorivých dielní pre deti 4.9. 2016 ŽIVÁ ZÁHRADA tvorivá dielňa s Lesankou 11.9. 2016 VČIELKY Z KINDERVAJÍČOK tvorivá dielňa s Dankou 18.9. 2016 VESELÁ VČIELKA tvorivá dielňa s Renátkou 25.9. 2016 JESENNÉ MANDALY tvorivá dielňa s Lesankou 2.10. 2016 STOJAN NA CERUZKY tvorivá dielňa s Dankou 9.10. 2016 NOČNÉ ŽIVOČÍCHY tvorivá dielňa s Csabom 16.10. 2016 JESENNÉ MANDALY tvorivá dielňa s Lesankou 23.10. 2016 ZIMNÍ SPÁČI tvorivá dielňa s Dankou 30.10. 2016 ZATVORENÉ od 12.00 do 13.00 hod. OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA NOVINKA! Pre pravidelných návštevníkov nedeľných tvorivých dielní sme pripravili darček. Po návšteve 4 tvorivých dielní od nás získate vstup ZDARMA pre 4 - člennú rodinu na ľubovoľné podujatie alebo výstavu organizovanú v expozíciách Stredoslovenského múzea. BYŤ VERNÝ SA NAOZAJ OPLATÍ(o: Svoju vernostnú kartu si pýtajte v pokladni Thurzovho domu, Matejovho domu a Tihányiovského kaštieľa.

Nedeľné tvorivé dielne pre deti v kaštieli

Nedeľné tvorivé dielne pre deti v Thurzovom dome

4.9. - 30.10.2016 / 14:00 - 17:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
Milé rodinky, prijmite naše pozvanie na pripravené nedeľné tvorivé dielne pre deti. Strávte zmysluplne čas s vašimi ratolesťami, v príjemnom prostredí našich dielní, pri tvorivej činnosti pod dohľadom skúsených lektoriek. Tešíme sa na stretnutie s vami každú nedeľu na tvorivých dielňach v Thurzovom dome a v Tihányiovskom kaštieli. Vybrať si môžete z nasledujúcej ponuky: JESENNÁ PONUKA nedeľných tvorivých dielní pre deti 4.9. 2016 FOTORÁMIK tvorivá dielňa s Jarkou 11.9. 2016 KRÁSA DRÔTENÝCH NÁUŠNÍC tvorivá dielňa s Barborou 18.9. 2016 FĽAŠE TRPEZLIVOSTI tvorivá dielňa s Jarkou 25.9. 2016 FAREBNÁ TORTIČKA tvorivá dielňa s Peťou 2.10. 2016 NA SKLE MAĽOVANÉ tvorivá dielňa so Silviou 9.10. 2016 GOMBÍKOVÁ JESEŇ tvorivá dielňa s Romankou 16.10. 2016 OHŇOM A MEČOM DO ŠTÍTU VYRYTÉ tvorivá dielňa s Gabikou 23.10. 2016 HALLOWEENSKE TIENIDLO tvorivá dielňa s Ivankou 30.10. 2016 ZATVORENÉ NOVINKA! Pre pravidelných návštevníkov nedeľných tvorivých dielní sme pripravili darček. Po návšteve 4 tvorivých dielní od nás získate vstup ZDARMA pre 4 - člennú rodinu na ľubovoľné podujatie alebo výstavu organizovanú v expozíciách Stredoslovenského múzea. BYŤ VERNÝ SA NAOZAJ OPLATÍ(o: Svoju vernostnú kartu si pýtajte v pokladni Thurzovho domu, Matejovho domu a Tihányiovského kaštieľa.

Nedeľné tvorivé dielne pre deti v Thurzovom dome

FERDINAND HLOŽNÍK VÝBER Z DIELA 1960-2005

8.9. - 14.10.2016 / 10:00 - 18:00

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica, Galéria v podkroví, Lazovná 9
Výstava k nedožitým 95. narodeninám Ferdinanda Hložníka. Vernisáž 8. 9. 2016 o 17:00 hod. v Galérii v podkroví.

FERDINAND HLOŽNÍK VÝBER Z DIELA 1960-2005

Symfónia pre 5 zmyslov

8.9. - 30.10.2016

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Výstava edukačného charakteru prezentuje v prostredí banskobystrickej výtvarnej scény maliarske diela súčasných mladých umelcov, absolventov Csudaiovho IV. ateliéru na VŠVU v Bratislave. Jednak poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ s našimi zmyslami. Počas trvania výstavy môžu návštevníci priamo v expozícií pracovať so špeciálne navrhnutými senzorickými pomôckami a súčasne cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty ku konkrétnym výtvarným dielam. Pre verejnosť sú pripravené rôznorodé sprievodné aktivity ako komentované prehliadky, tvorivé dielne, animácie a odborná diskusná prednáška o charaktere, postavení a smerovaní súčasnej slovenskej maľby na Slovensku. Výstavou sa zaháji tiež dlhodobý vzdelávací projekt „Počúvaj zrakom, ochutnaj vôňou“ orientovaný na znevýhodnené skupiny návštevníkov. Súčasne sa oživí tradícia výstav edukačného charakteru, ktoré sa ako prvé začali realizovať od roku 1989 práve v Stredoslovenskej galérií v Banskej Bystrici. Zastúpení autori: Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), Patrícia Koyšová (SK), Jakub Reken (SK) Kurátorka: Martina Martincová Grafický vizuál: Pavol Snoha Návrh a realizácia edukačných pomôcok: Andrea Rolková Akustický objekt: Kalimba musical instrument Zvukový nosič: Jozef Klimko, DiS.art Edukačná koncepcia výstavy a sprievodných programov: Jana Gamcová, Martina Martincová

Symfónia pre 5 zmyslov

PROGRAM NA MESIAC SEPTEMBER 2016

14.9. - 21.10.2016 / 19:00

Miesto konania: Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
14. septembra o 19.00 hod. predstavenie Strieborná tekutina, Strieborná niť. 21. septembra o 19.00 hod. predstavenie Roots. v dňoch od 17. do 21. októbra Festival Tvorivé dni pre vás plný inšpirácie, rozvoja a kreativity, ktoré študentom, ale aj širokej verejnosti. Viac informácií o predstaveniach a predaj vstupeniek na www.studiotanca.sk

PROGRAM NA MESIAC SEPTEMBER 2016

POĎTE NA LYŽE S LO MLADOSŤ

18.9. - 2.10.2016 / 10:00

Miesto konania: Park pod Pamätníkom SNP
ďalšie tréningy: 25.09.2016 - Belveder o 10:00 hod. 02.10.2016 - Aréna Barani o 10:00 hod. Kontak: 0905 845 604 0907 802 292 www.lomladost.sk

POĎTE NA LYŽE S LO MLADOSŤ

Mechanik 2

21.9. - 28.9.2016 / 18:40

Miesto konania: Europa Shopping center, Na Troskách 25, B. Bystrica
Predstavenia: 21.9. - vždy o 20:20, 22.9., 23.9., 24.9., 25.9., 26.9., 28.9. - vždy o 18:40, Pomsta je sladká...Keď si najnebezpečnejší nájomný vrah na svete Arthur Bishop (Jason Statham) myslí, že svoju vražednú minulosť má už dávno za sebou, jeden z jeho najobávanejších nepriateľov nechá uniesť jeho priateľku (Jessica Alba). Aby ju zachránil, musí sa Arthur vydať na šialenú misiu. Má za úlohu spáchať tri takmer nemožné vraždy a využiť všetky svoje schopnosti, aby to vyzeralo ako nehody s následkom smrti. Réžia: Dennis Gansel Scenár: Philip Shelby, Tony Mosher Kamera: Daniel Gottschalk Hudba: Mark Isham Hrajú: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, Geoffrey Giuliano, Bonnie Zellerbach, John Cenatiempo, Katrina Grey, Vithaya Pansringarm, Natalie Burn, Raicho Vasilev

Mechanik 2

Sedem statočných

22.9. - 28.9.2016 / 17:40

Miesto konania: Europa Shopping center, Na Troskách 25, B. Bystrica
Predstavenia: vždy o 17:40, 20:30, Skvelý režisér Antoine Fuqua prináša na plátna kín vlastnú modernú verziu svetoznámeho príbehu o siedmich hrdinoch, ktorí sa rozhodli zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Mestečko Rose Creek neustále ohrozuje banda lotrov bezohľadného priemyselníka Bartholomewa Bogua (Peter Sarsgaard), ktorý sa v honbe za ziskom nezastaví pred ničím. Zúfalí obyvatelia pod vedením Emmy Cullenovej (Haley Bennett) sa rozhodnú požiadať o pomoc siedmich mužov, pre ktorých rovnako ako pre Bogua nijaké zákony neplatia. Nesúrodá skupina pištoľníkov, hazardných hráčov a nájomných lovcov sa podujme nevinných ľudí ochrániť a zastaviť Boguove vyčíňanie. Počas príprav na rozhodujúci súboj si títo siedmi najatí žoldnieri postupne uvedomia, že v tomto prípade pôjde viac ako o peniaze. Réžia: Antoine Fuqua Scenár: John Lee Hancock, Nic Pizzolatto, Akira Kurosawa Kamera: Mauro Fiore Hudba: James Horner, Simon Franglen Hrajú: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byeong-heon Lee, Luke Grimes, Wagner Moura, Haley Bennett, Matt Bomer, Peter Sarsgaard, Billy Slaughter, Ritchie Montgomery, Sean Boyd

Sedem statočných

Prázdniny v Provence

22.9. - 28.9.2016 / 19:00

Miesto konania: Europa Shopping center, Na Troskách 25, B. Bystrica
Predstavenia: vždy o 15:50, 19:00, Leto nekončí, zábava pokračuje. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek sa po zimnej komédii Padesátka vracajú na plátna kín s letnou atmosférou prevoňanou tentoraz provensálskou levanduľou v komédii Prázdniny v Provence. Režisér Vladimír Michálek ich obsadil do postáv troch kamarátov a členov hudobnej skupiny, ktorí utečú pred svojou manažerkou až do slnečného Francúzska a ubytujú sa u tety jedného z nich. Trochu sa poflakujú, hojne si užívajú a tiež stretnú krásnu a sympatickú dievčinu, ktorá dokáže zlomiť srdce. Každý z veľkej trojice kamošov je iný a všetci spoločne permanentne lietajú vo viac či menej šialených situáciách. Zarytý hulič marihuany, hláškujúci filozof a nesmelý basák robia všetko vo väčšom než malom množstve. Réžia: Vladimír Michálek Scenár: Daniel Miňovský Kamera: Martin Štrba Hrajú: Kryštof Hádek, Igor Bareš, Jana Pehrová-Krausová, Vojtěch Kotek, Chantal Poullain-Polívková, Jakub Prachař, Denisa Pfauserová

Prázdniny v Provence

Bociany

22.9. - 28.9.2016 / 15:00

Miesto konania: Europa Shopping center, Na Troskách 25, B. Bystrica
Predstavenia: 22.9., 23.9., 26.9., 27.9., 28.9. - vždy o 15:00, 16:20, 17:00, 18:20, 24.9., 25.9. - vždy o 14:20, 15:00, 16:20, 17:00, 18:20, Bociany nosia deti… alebo aspoň nosievali. Teraz doručujú balíčky celosvetového obchodného internetového giganta. Najlepší doručovateľ spoločnosti, bocian Junior, má byť čoskoro povýšený. Omylom však aktivuje stroj na výrobu detí, ktorý bez akejkoľvek autorizácie vytvorí rozkošné dievčatko. Junior a jeho kamarátka Tulip, jediný človek na Bocianej hore sa zúfalo snažia doručiť svoje prvé dieťa skôr, ako sa o aktivácii stroja dozvie šéf. Čaká ich divoká a objavná cesta, ktorá by mohla pomôcť k úplnosti nejednej rodine a vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie…

Bociany

ČARO IMAGINÁCIE

22.9. - 30.10.2016 / 15:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystria
22.9. – 30.10. 2016 ČARO IMAGINÁCIE vernisáž 22.9. 2016 o 15.00 hod. slovenská kovačická insita, ojedinelý fenomén kultúrneho dedičstva

ČARO IMAGINÁCIE
Akcie 1-20 z 91

Akcie a podujatia

Pripravujete akciu, športové alebo spoločenské podujatie? Vyplňte formulár a vami propagovaná akcia bude po kontrole administrátorom portálu, pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Chcete zverejňovať mesačné programy kín, divadiel, hudobných a športových klubov, múzeí či galérií?
Vyplňte formulár a vložte do neho prílohu vo Worde alebo formáte pdf. a .jpg. Po kontrole administrátorom bude vami propagovaná akcia pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang