banskabystrica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výstava - Mesto Banská Bystrica

Akcie 1-9 z 9

AKCIE A PODUJATIA Banská Bystrica a okolie

ŠĽACHTICKÝ ROD RADVANSKÝCH

8.9. - 31.10.2017 / 10:00 - 17:00

Miesto konania: Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica
výstava Šľachtický rod Radvanských skvosty zberateľskej vášne rodiny Radvanských v zbierkach Stredoslovenského múzea

ŠĽACHTICKÝ ROD RADVANSKÝCH

S PALETOU, ŠTETCOM A CERUZKOU

7.9. - 31.10.2017 / 08:00 - 16:00

Miesto konania: Verejná knižnica M. Kováča - pobočka, Jilemnického 48, Banská Bystrica
Vernisáž výstavy 7.9.2017 o 17:00 hod.

S PALETOU, ŠTETCOM A CERUZKOU

Peter Šebeš - výber z tvorby

7.9. - 31.10.2017

Miesto konania: Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda
Výstava amatérskeho výtvarníka Petra Šebeša z Brusna pod názvom: S paletou, štetcom a ceruzkou Na vernisáži vystúpia študenti ZUŠ Brusno.

Peter Šebeš - výber z tvorby

NA ZNAK NEVINNOSTI SI UMÝVAM RUKY ...

23.8. - 5.10.2017 / 10:00 - 18:00

Miesto konania: Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica
výstava z cyklu KLENOT v KLENOTE do 5.10. 2017 NA ZNAK NEVINNOSTI SI UMÝVAM RUKY – príbeh aquamanile prezentácia top zbierkového predmetu z fondu Stredoslovenského múzea

NA ZNAK NEVINNOSTI SI UMÝVAM RUKY ...

NA ZNAK NEVINNOSTI SI UMÝVAM RUKY ...

6.7. - 5.10.2017 / 10:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
výstava z cyklu KLENOT v KLENOTE do 5.10. 2017 NA ZNAK NEVINNOSTI SI UMÝVAM RUKY – príbeh aquamanile prezentácia top zbierkového predmetu z fondu Stredoslovenského múzea

NA ZNAK NEVINNOSTI SI UMÝVAM RUKY ...

ZA FARBOU INDIGA

6.7. - 5.10.2017 / 10:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
do 5.10. 2017 ZA FARBOU INDIGA TOP VÝSTAVA výstava o modrotlačiarenskom remesle v meste pod Urpínom Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s historikom Filipom Glockom. vo štvrtok 17.8. a 7.9. 2017 o 16.00 hod.

ZA FARBOU INDIGA

ZOO - preťažená Noemova archa

1.6. - 29.10.2017 / 09:00 - 17:00

Miesto konania: Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 Banská Bystrica
interaktívna výstava ZOO-preťažená Noemova archa do 29.10. 2017 Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s paleontológom Csabom Tóthom. vo štvrtok 29.6., 27.7., 24.8., 28.9., 19.10. 2017 o 16.00 hod. Sprievodné podujatia k výstave: 4.7. 2017 o 20.15 hod. Cestovateľský utorok s Mikulášom Sliackym na tému Rwanda, gorily horské 28.9. 2017 o 17.00 hod. prednáška Richarda Ulianky na tému Palmový olej vs. dažďové pralesy

ZOO - preťažená Noemova archa

POCTA OBETIAM HOLOKAUSTU

25.3. - 16.11.2017 / 08:00 - 15:30

Miesto konania: priestory Slovenskej pošty, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Výstava pri príležitosti 75. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z územia Slovenska. Originálne časy: pondelok-piatok - 8:00 - 15:30 hod.

POCTA OBETIAM HOLOKAUSTU

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

23.10.2016 - 23.10.2018

Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
celoročne Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová Stála expozícia diel významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Stredoslovenskou galériou v roku 1994, je od februára 2012 otvorená v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov. Komunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby maliara. Ako hodnotné spomienkové predmety k expozícii vytvorili absolventi VŠVU dizajnérske artefakty a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál pre najmladších návštevníkov expozície. Vila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby umelca ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna, spisovateľa Petra Karvaša.

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)
Akcie 1-9 z 9

Akcie a podujatia

Pripravujete akciu, športové alebo spoločenské podujatie? Vyplňte formulár a vami propagovaná akcia bude po kontrole administrátorom portálu, pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Chcete zverejňovať mesačné programy kín, divadiel, hudobných a športových klubov, múzeí či galérií?
Vyplňte formulár a vložte do neho prílohu vo Worde alebo formáte pdf. a .jpg. Po kontrole administrátorom bude vami propagovaná akcia pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang