banskabystrica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Nemocnica s poliklinikou Rooseveltova v Banskej Bystrici

FAKULTNÁ nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, ústredňa 048/ 441 1111, infocentrum@nspbb.sk

FAKULTNÁ nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

Nemocnica s poliklinikou Rooseveltova v Banskej Bystrici

FAKULTNÁ nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, ústredňa 048/ 441 1111, infocentrum@nspbb.sk

Adresa: Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Telefón: ÚSTREDŇA 48/ 441 1111
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: infocentrum@nspbb.sk
Informačné centrum 421 48 441 2772
Príjimacia kancelária 421 48 441 3196
FAKULTNÁ nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

V súčasnosti je FNsP F. D. Roosevelta koncovou nemocnicou, v ktorej pôsobí množstvo špičkových odborníkov a špecialistov, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja. Niektoré špecializované služby a výkony sú však vzhľadom na ich špecifickosť poskytované pre pacientov celého Slovenska.

KLINIKY
Klinika - je samostatnou organizačnou jednotkou príslušného medicínskeho odboru, ktorá zabezpečuje liečebno-preventívnu, pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť v danom odbore.

ODDELENIA
Oddelenie - je organizačný útvar, ktorého poslaním je jednotné riadenie špecificky vymedzedej činnosti, ktorá nemôže pre svoj rozsah alebo charakter vykonávaná na organizačnej úrovni referátu. Organizačne je začlenené do úseku.

SVALZ
Oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.


CENTRÁ
Centrum - je funkčná zložka nad oddelením v rámci FNsP FDR, zameraná na rozvoj konkrétnej zdravotníckej oblasti.


AMBULANCIE
Ambulancie ŠAS a SVLZ.

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • FAKULTNÁ nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang