banskabystrica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyMAPA ULÍC - INFO MAPA MESTA Banská Bystrica a okolia

 1. 29. Augusta
 2. 9. Mája
 1. A. Matušku
 2. A. Sládkoviča
 3. Agátová
 4. Ametystová
 5. Astrová
 6. Azalková
 1. B. Němcovej
 2. Bagarova
 3. Bakossova
 4. Bellušova
 5. Bernolákova
 6. Beskydská
 7. Bočná
 8. Borievková
 9. Borovicová
 10. Brezová
 11. Bronzová
 12. Buková
 1. Cementárenská cesta
 2. Cesta k nemocnici
 3. Cesta k Smrečine
 4. Cesta na amfitáter
 5. Cesta na štadión
 6. Chabenecká
 7. Cintorínska
 8. Čerešňová
 9. Čs. Armády
 1. Dedinská
 2. Dobšinského
 3. Dol. Strieborná
 4. Dolná ulica
 5. Družby
 6. Družstevná
 7. Dubová
 8. Ďumbierska
 1. E. M. Šoltésovej
 1. F. Bystrého
 2. F. Švantnera
 3. Fatranská
 4. Fraňa Kráľa (Šáĺková)
 1. Garbanka
 2. Gaštanová
 3. Gerlachovská
 4. Golianova
 5. Gorkého
 1. Harmanecká (Nový Svet)
 2. Havranské
 3. Haškova
 4. Hečkova
 5. Hlboká
 6. Horná
 7. Horná Strieborná
 8. Horné Záhrady
 9. Hronská (Šalková)
 10. Hronské predmestie
 11. Hrušková (Jakub)
 12. Hurbanova
 13. Hutná
 14. Hviezdoslavova
 1. Iliašská cesta
 2. Inovecká
 3. Internátna
 1. J. Bakossa
 2. J. Bottu
 3. J. Chalupku
 4. J. Cikkera
 5. J. Haška
 6. J. Jesenského
 7. J. Kollára
 8. J. Kráľa
 9. J. Wolkera
 10. J. Švermu
 11. J.A. Komenského
 12. J.G. Tajovského
 13. Jabloňová
 14. Jakubská cesta
 15. Jakubská cesta (Jakub)
 16. Jaseňová
 17. Javornícka
 18. Javorová
 19. Jedľová
 20. Jegorovova
 21. Jelšová
 22. Jesenského
 23. Jilemnického
 24. Jiráskova (Šalková)
 1. K. Kuzmányho
 2. Kalinčiakova
 3. Kapitulská
 4. Karpatská
 5. Katovná
 6. Kollárova
 7. Komenského
 8. Kostivarska cesta
 9. kpt. Jaroša
 10. kpt. Nálepku
 11. Krátka
 12. Kráľovohoľská
 13. Kremnička
 14. Krivánska
 15. Krížna
 16. Kukučínova
 17. Kuzmányho
 18. Kyjevské nám.
 19. Kynceľovská cesta
 1. Laskomerská
 2. Lazovná
 3. Lesná
 4. Limbová
 5. Lipová
 6. Lúčičky
 7. Ľ. Ondrejova
 8. Ľupčianska cesta (Šalková)
 1. M. Bela
 2. M. Čulena
 3. M. Gorkého
 4. M. Hattalu
 5. M. Hurbana
 6. M. M. Hodžu
 7. M. Nešpora
 8. M. Rázusa
 9. Magurská
 10. Majerská cesta
 11. Malachitová
 12. Malachovská cesta
 13. Medená
 14. Medený Hámor
 15. Mičinská cesta
 16. Mieru (Šalková)
 17. Mládežnícka
 18. Mladých budovateľov
 19. Mlynská
 20. Moskovská
 21. Murgašova
 1. Na Dolinky
 2. Na Čiertolí
 3. Na Graniari
 4. Na Hrbe
 5. Na Karlove
 6. Na plaváreň
 7. Na Skalici
 8. Na Starej Tehelni
 9. Na Tále
 10. Na Troskách
 11. Na Uhlisku
 12. Na Zábave
 13. Nad plážou
 14. Nám. H. Vajanského
 15. Nám. L. Svobodu
 16. Nám. slobody
 17. Nám. SNP
 18. Nám. Š. Moyzesa
 19. Nám. Ľ. Štúra
 20. Národná
 21. Nemčianska cesta
 22. Nešporova
 23. Nová
 24. Nové Kalište
 25. Nový svet
 1. Odbojárov
 2. Okružná
 3. Oremburská
 4. Ovocná (Jakub)
 1. P. Dobšinského
 2. P. Jilemnického
 3. P.O. Hviezdoslava
 4. Partizánska cesta
 5. Pestovateľská cesta
 6. Petelenova
 7. Pieninská
 8. Pod Bánošom
 9. Pod cintorínom
 10. Pod Dúbravou
 11. Pod Hôrkou
 12. Pod Jesenským Vŕškom
 13. Pod Kalváriou
 14. Pod rybou
 15. Pod Skalkou
 16. Pod Stráňou
 17. Pod Suchým vrchom
 18. Pod Turíčkou
 19. Pod Urpínom
 20. Podháj
 21. Podjavorinskej (Šalková)
 22. Podlavická cesta
 23. Povstalecká
 24. Poľná
 25. Poľovnícka (Šalková)
 26. Priehrada
 27. Prof. Sáru
 28. Pršanská cesta
 1. R. Nedeckého
 2. Radvanská cesta
 3. Rakytovská cesta
 4. Robotnícka
 5. Rubínová
 6. Rudlovská cesta
 7. Rudohorská
 8. Ružová
 1. Sadová
 2. Sásovská cesta
 3. Selčianska cesta
 4. Senická cesta
 5. Severná
 6. Sitnianska
 7. Skubínska cesta
 8. Skuteckého
 9. Sládkovičova
 10. Slnečná
 11. Smreková
 12. Sokolovská
 13. Spojová
 14. Starohorská
 15. Stavebná
 16. Stoličková
 17. Stránska
 18. Strážovská
 19. Stredná
 20. Strieborné námestie
 21. Strmá
 22. Stromová
 23. Stupy
 24. Surovská
 25. Š. Jurovského
 26. Šalgotarjánska
 27. Šálkovská cesta (Šáľková)
 28. Školská
 29. Šoltésovej
 30. Štadlerovo Náb.
 31. Štefánikovo nábrežie
 32. Švermova
 1. T. Vansovej
 2. Tajovského
 3. Tatranská
 4. Tichá
 5. Timravy
 6. Topoľová
 7. Trieda Hradca Kráľové
 8. Trieda SNP
 9. Tulská
 1. Ulička
 2. Uľanská Cesta (Nový Svet)
 1. V. F. Bystrého
 2. Vajanského nám.
 3. Veterná
 4. Viestova
 5. Višňová
 1. Woklerova
 1. Záhradná
 2. Záhumnie
 3. Závoz
 4. Zelená
 5. Zlatá
 6. Zvolenská cesta
 7. Železná
 8. Železničiarska
 9. Žltý Piesok
temp image
Okolie Banskej Bystrice: Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová

Vyhľadávanie ulíc mesta Banská Bystrica je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie z Banskej Bystrice a okolia. Mapa Banskej Bystrice umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang