banskabystrica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, knižnica, Banská Bystrica, ul. Jilemnického 48, rešerše, bibliografie, informácie, vzdelávanie, vyučovacie hodiny v knižnici, komunitné centrum

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, knižnica, Banská Bystrica, ul. Jilemnického 48, rešerše, bibliografie, informácie, vzdelávanie, vyučovacie hodiny v knižnici, komunitné centrum

Adresa: Riaditeľstvo - Jilemnického 48, 975 04 Banská Bystrica
Telefón: 048/4124 705, 0904 182 883
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil: 0911013577
E-mail: manazer@vkmk.sk
Riaditeľ Mgr. Peter Klinec, Jilemnického 48, Banská Bystrica, 048/ 415 47 57, peter.klinec@vkmk.sk
Útvar knižnično-informačných služieb Jilemnického 48, Banská Bystrica, vedúca: bibliografia@vkmk.sk, 048/ 142 47 05
Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Knižnica bola založená v roku 1973, od roku 2002 je zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. VKMK napĺňa svoje poslanie v súlade s knižničným zákonom a Manifestom UNESCO/IFLA o verejných knižniciach, napríklad: poskytuje služby na základe rovnosti prístupu pre všetkých; ponúka tradičné i na moderných technológiách založené knižnično-informačné zdroje a služby vrátane prístupu na internet a vlastných regionálnych databáz; podporuje individuálne i skupinové sebavzdelávanie, ako aj výchovno-vzdelávací proces v školskom prostredí (najmä v materských, základných a stredných školách) – pričom sa zameriava najmä na podporu rozvoja čitateľských návykov a zručností a informačnej gramotnosti; ponúka špeciálne dokumenty a služby pre zrakovo znevýhodnených, podujatia pre hospitalizované deti, pre skupiny marginalizovaných osôb; spolupracuje s relevantnými partnermi na lokálnej regionálnej úrovni, vytvára regionálne bibliografické a personálne databázy, poskytuje koordinačné a metodické služby verejným knižniciam v regióne.

VKMK pôsobí na území mesta Banská Bystrica ako sieť oddelení a pobočiek: oddelenie pre dospelých, oddelenie pre deti a 3 komunitné pobočky na sídliskách. Nezabúdajúc na služby iným skupinám (mládeži, dospelým, seniorom) sa VKMK tradične sústreďuje na aktivity a podujatia pre deti (besedy so spisovateľmi ako aj stretnutia so zaujímavými ľuďmi žijúcimi v meste, vrátane prezentácie ich aktivít, Noc s Andersenom, Kráľ čitateľov, Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, Čítajme si, Predvianočná knižnica) čo vyplýva z 50% zastúpenia detí do 15 rokov z celkového počtu používateľov knižnice, ako aj zo skutočnosti, že pre študentov, akademickú a odbornú komunitu poskytujú služby Štátna vedecká knižnica a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici.

Oddelenie beletrie, odbornej a regionálnej literatúry - Ul. F. Švantnera 18

Fond a služby pre mládež od 15 rokov, pre dospelých, zvukové knihy pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých. Čitáreň. Online databázy EBSCO. REGION. OSOBNOSTI. MVS. Kopírovanie z dokumentov. Skenovanie. BIS. Rešerše. CD ROM, INTERNET... Ul. F. Švantnera 18, Tel.: 048/ 415 37 84, Email: svantnerova@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00
Utorok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00
Streda:12:00 - 18:00
Štvrtok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00
Piatok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00
Oddelenie beletrie, odbornej a regionálnej literatúry - Ul. F. Švantnera 18

Oddelenie pre deti - Ul. Lazovná 26

Fond a služby najmä pre deti do 15 rokov, ale aj dospelých záujemcov o detskú literatúru, študentov. Čitáreň. Online databázy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Kultúrno-výchovné podujatia. Hudobné časopisy, knihy o hudbe, hudobniny ... Lazovná 26, Tel.: 048/ 415 31 48, Email: detske@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30
Utorok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30
Streda:12:00 - 16:30
Štvrtok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30
Piatok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30
Oddelenie pre deti - Ul. Lazovná 26

Pobočka - Fončorda - Ul. Jilemnického 48

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Noviny a časopisy. Podujatia pre školy, verejnosť. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. INTERNET ADSL pre verejnosť - 3 PC. Jilemnického 48, Tel.: 048/ 413 48 68, Email: jilemnickeho@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Utorok:09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Streda:13:00 - 18:00
Štvrtok:09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Piatok:08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pobočka - Fončorda - Ul. Jilemnického 48

Pobočka - Sásová - MŠ Karpatská 3

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Čitáreň - noviny a časopisy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. Video. Spoločenské hry. INTERNET ADSL pre verejnosť zdarma - 8 PC (národný projekt -Verejný internet v knižniciach Karpatská 3, Tel.: 048- 4173724, Email: karpatska@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Utorok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Streda:13:00 - 18:00
Štvrtok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Piatok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Pobočka - Sásová - MŠ Karpatská 3

Pobočka - Sídlisko - Ul. 29.augusta 25

Fond a služby pre deti, mládež i dospelých. Noviny a časopisy. Kopírovanie z dokumentov - aj farebné. Skenovanie. Online databázy. INTERNET ADSL pre verejnosť - 1 PC. 29. augusta 25, Tel.: 048/ 414 22 83, Email: 29augusta@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

Pondelok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Utorok:12:0017:00
Streda:12:0018:00
Štvrtok:10:00 - 12:0013:00 - 17:00
Piatok:12:0017:00
Pobočka - Sídlisko - Ul. 29.augusta 25

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang