banskabystrica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, knižnica, Banská Bystrica, ul. Lazovná 28, 048/4154757, peter.klinec@vkmk.sk, rešerše, bibliografie, informácie, vzdelávanie, vyučovacie hodiny v knižnici, komunitné centrum

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, knižnica, Banská Bystrica, ul. Lazovná 28, 048/4154757, peter.klinec@vkmk.sk, rešerše, bibliografie, informácie, vzdelávanie, vyučovacie hodiny v knižnici, komunitné centrum

Adresa: Riaditeľstvo - ul. Lazovná 28, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/4154757 0911 182883
Fax: 048/4154757
Kontaktná osoba: Riaditeľ - Mgr. Peter Klinec
Mobil: 0904182883
E-mail: peter.klinec@vkmk.sk
Prezentácia www.authorstream.com/Presentation/VKMK-485369-verejn-kni-nica-mikul-a-kov-banskej-bystrici/
Kontakty www.vkmk.sk/showpage.php?name=kontakty
Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Registrácia

Čo musím urobiť, aby som sa stal čitateľom knižnice, s právom využívať jej služby ? Aké doklady k tomu potrebujem, aké poplatky zaplatím ?

Registrácia, poplatok - občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním – po vypísaní a podpísaní prihlášky za čitateľa, predložení občianskeho preukazu (nad 15 rokov), zaplatení registračného poplatku na 12 mesiacov v zmysle knižničného poriadku a po obdržaní čitateľského preukazu.

Prihláška za čitateľa - podpísaním prihlášky sa čitateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia platného Knižničného a výpožičného poriadku a zároveň dáva súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice. Deťom do 15 rokov prihlášku za čitateľa podpisuje zákonný zástupca.

Platnosť čitateľského preukazu - sa obnovuje každých 12 mesiacov zaplatením registračného poplatku a overením aktuálnosti údajov v prihláške príslušnými dokladmi.

Čitateľský preukaz je neprenosný - môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný a môže si naň vypožičiavať dokumenty len pre seba.

Pobočka - 29. augusta

29. augusta 25, Tel.: 048- 4142283 , Email: 29augusta@vkmk.sk

;-name-;

Pobočka - Karpatská

Karpatská 3, Tel.: 048- 4173724, Email: karpatska@vkmk.sk

;-name-;

Pobočka - Okružná

Okružná 2 , Tel.: 048- 4134868, Email: okruzna@vkmk.sk

;-name-;

Pobočka - ZŠ Moskovská

ZŠ Moskovská , Tel.: 048- 4139972 , Email: moskovska@vkmk.sk

;-name-;

Pobočka - ZŠ Radvanská

ZŠ Radvanská , Tel.: 048- 4102605, Email: radvanska@vkmk.sk

;-name-;

Pobočka - ZŠ Tatranská

ZŠ Tatranská , Tel.: 048- 4170693, Email: tatranska@vkmk.sk

;-name-;

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang