Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Banská Bystrica 25.9.2019

Ako sa píšu obrazy

Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda

Autorské stretnutie so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. Čo je to poetoterapia?

Casino.$k 2D (OV)

Sála D

Cez prsty 2D (OV)

Sála E

AD ASTRA 2D (ST)

Sála A

AD ASTRA 2D (ST)

Sála C

AD ASTRA 2D (ST)

Sála A

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava