Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Banská Bystrica

Stehlík 2D (ST)

Sála F

AD ASTRA 2D (ST)

Sála C

AD ASTRA 2D (ST)

Sála A

AD ASTRA 2D (ST)

Sála A

Ako sa píšu obrazy

Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda

Autorské stretnutie so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. Čo je to poetoterapia?

Cez prsty 2D (OV)

Sála E