Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Banská Bystrica

Pracovnoprávne vzťahy a GDPR

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica

Priateľstvo vs. Láska

Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda

Prednáška spojená s diskusiou pre študentov stredných škôl v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie, ...

HVIEZDY SÚ TICHÉ

sála Bábkového divadla na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

Pred(náška)stavenie. Koláž denníkov z vojnových čias. Vstupné: 6 €, predpredaj: 5,50 € Študenti/študentky: 5,50 €, ...

UglyDolls 2D (SD)

Sála C