Úvod > Aktuálne v meste > Cirkev, bohoslužby

Cirkev, bohoslužby - Mesto Banská Bystrica

Korunovanie Kráľovnej nebies

Hlavné nádvorie, Zámok Vígľaš

Slávnostná Bohoslužba CEK, OTCE a RKN Slávnostná Bohoslužba pri príležitosti sviatku Korunovania Panny Márie za ...