Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Banská Bystrica

Mzdy a personalistika

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Kurz: DAŇOVÝ ŠPECIALISTA Žilina / Banská Bystric

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica

KURZ LEKTOR: ANDRAGOGICKÉ MINIMUM

Námestie Jozefa Herdu 1, 91701, Trnava

Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, štatu

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica

SPRÁVNA PÄŤKA MÚZEA – prví kustódi Mestského múzea

Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica

Keďže rok 2019 je v Stredoslovenskom múzeu venovaný najmä oslavám 130. výročia založenia, aj májová prednáška z cyklu ...

Pracovnoprávne vzťahy a GDPR

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica

Priateľstvo vs. Láska

Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda

Prednáška spojená s diskusiou pre študentov stredných škôl v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie, ...

Emócie a ich vplyv na zdravie človeka

Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda

Pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou Hosť: Antonie Krzemieňová ...

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Daň z pridanej hodnoty

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica

DPH v praktických príkladoch

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica

Prenesenie daňovej povinnosti, odpočítanie dane a

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica

Reálne daňové kontroly

Zadarská ulica 2/15090, 974 04, Banská Bystrica