Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Banská Bystrica

Slávnosť Korunovácie Kráľovnej nebies

hotel Hviezda, Dudince

Pri príležitosti jedného zo štyroch najväčších kresťanských sviatkov srdečne pozývame všetkých, ktorí akceptujú ...

Ibiza 2D (ČT)

Sála E

Slnovrat 2D (ČT)

Sála F