Úvod > Festivaly > Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

Dalšie akcie v kategórií

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)-graphic
Dátum:
23.10.2017 - 1.1.2019
Čas konania:
Názov:
Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)
Miesto:
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Usporiadateľ
Stredoslovenská galéria
Popis akcie:
celoročne
Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová

Stála expozícia diel významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Stredoslovenskou galériou v roku 1994, je od februára 2012 otvorená v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov.
Komunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby maliara. Ako hodnotné spomienkové predmety k expozícii vytvorili absolventi VŠVU dizajnérske artefakty a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál pre najmladších návštevníkov expozície.
Vila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby umelca ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna, spisovateľa Petra Karvaša.