Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Banská Bystrica

T. V. RECEPTY

teátrium Bábkového divadla na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

Utorok 26. marec o 19.00 hod. O živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky. Dĺžka predstavenia: 70 min. Vstupné: 4 ...

LOVEnie 2D (ČD)

Sála F

LOVEnie 2D (ČD)

Sála B

LOVEnie 2D (ČD)

Sála B

Trhlina 2D (OV)

Sála F

Perom a gitarou

Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda

Literárno-hudobné pásmo z tvorby banskobystrických autorov. Marcel Páleš - prezentácia básnickej zbierky Roman ...