FAKULTNÁ nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

FAKULTNÁ nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta

Nemocnica s poliklinikou Rooseveltova v Banskej Bystrici

Adresa: Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Telefón:ÚSTREDŇA 48/ 441 1111
E-mail:infocentrum@nspbb.sk
Informačné centrum421 48 441 2772
Príjimacia kancelária421 48 441 3196

V súčasnosti je FNsP F. D. Roosevelta koncovou nemocnicou, v ktorej pôsobí množstvo špičkových odborníkov a špecialistov, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja. Niektoré špecializované služby a výkony sú však vzhľadom na ich špecifickosť poskytované pre pacientov celého Slovenska.

KLINIKY
Klinika - je samostatnou organizačnou jednotkou príslušného medicínskeho odboru, ktorá zabezpečuje liečebno-preventívnu, pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť v danom odbore.

ODDELENIA
Oddelenie - je organizačný útvar, ktorého poslaním je jednotné riadenie špecificky vymedzedej činnosti, ktorá nemôže pre svoj rozsah alebo charakter vykonávaná na organizačnej úrovni referátu. Organizačne je začlenené do úseku.

SVALZ
Oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.


CENTRÁ
Centrum - je funkčná zložka nad oddelením v rámci FNsP FDR, zameraná na rozvoj konkrétnej zdravotníckej oblasti.


AMBULANCIE
Ambulancie ŠAS a SVLZ.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.