Úvod > Ponuka práce > Manažment kvality

Manažment kvality - Mesto Banská Bystrica

Technik kvality

technické, strojárske , CV prosím zasielajte v slovenskom aj v cudzom jazyku. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov na túto pracovnú pozíciu.

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Manažment kvality
  • Banská Bystrica
Dátum pridania: 19.11.2017

Riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: – riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Manažment kvality
  • Banská Bystrica
Dátum pridania: 11.11.2017

Technik 3D meraní

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Manažment kvality
  • Banská Bystrica
Dátum pridania: 17.6.2017