Úvod > Ponuka práce > Ekonomika, financie, účtovníctvo > Vedúci oddelenia účtovníctva (Ref. č.: 1)

Vedúci oddelenia účtovníctva (Ref. č.: 1)

Ďalšie ponuky v kategórií

Pracovná oblasť:
Ekonomika, financie, účtovníctvo
V meste:
okres Banská Bystrica
Možný termín nástupu:
01.03.2019
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
• práca ľuďmi, ktorí sa navzájom počúvajú a rešpektujú

• priestor pre sebarealizáciu, možnosť prinášať zmeny a presadzovať zlepšenia

• koncepčná práca, ktorá má pridanú hodnotu

• 5 dní dovolenky nad rozsah ZP, Sick days, zvýhodnenie počas PN, možnosť Home Office a iné benefity z kolektívnej zmluvy
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
1000 € v hrubom + osobný príplatok až do výšky 100% základnej mzdy sa priznáva v závislosti od skúseností a zručností
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Podmienkou práce s podkladmi uchádzačov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového pohovoru podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac).Úspešný uchádzač musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

• bezúhonnosť.

Kritériá a požiadavky - znalosť platnej legislatívy:

• zákon o majetku samosprávnych krajov

• zákon o finančnej kontrole

• zákon o účtovníctve

• zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

• zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávyPodklady od uchádzačov budú zbierané do 20. 2. 2019.

Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky budú pozvaní na výberový pohovor po 25. 2. 2019. Na výberovom pohovore budú hodnotení tromi hodnotiteľmi v nasledovných oblastiach: overenie údajov z dodaného štruktúrovaného životopisu, vyhodnotenie hard skills, soft skills a overenie referencií uchádzača.Všetkým uchádzačom bude zaslaná e-mailová správa po 25. februári 2019. Predpokladaný termín nástupu: marec - apríl 2019 alebo podľa dohody.
O spoločnosti:
Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.
Kontakt:
Viac informácií
Dátum pridania:
20.2.2019
Počet videní:
74