Štátna vedecká knižnica BB

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť. Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené L

Štátna vedecká knižnica BB

Štátna vedecká knižnica - ŠVK v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť. Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené L

Adresa: Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
Telefón:+421 48 415 5111, +421 48 471 0769
E-mail:svkbb@svkbb.eu

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť. Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť litrárno-múzejnú a hudobno-múzejnú.

- je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému,

- zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým však odborné knižničné dokumenty domáceho a zahraničného pôvodu, ako aj špeciálne technické dokumenty,

- poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,

- je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,

- je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z.z. a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií,

- spolupracuje na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,

- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,

- koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy,

- výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti,

- zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti.

loader image

Pondelok: 8:0016:00
Utorok:10:0018:00
Streda:10:0018:00
Štvrtok:10:0018:00
Piatok:10:0018:00
Sobota: 9:0012:00

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.