Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Školy prejavili o projekt Expedícia Fenomény sveta veľký záujem

Školy prejavili o projekt Expedícia Fenomény sveta veľký záujem

 

Organizátori z neziskovej organizácie EDULAB uskutočnili sériu stretnutí so zástupcami škôl, ktoré sa rozhodli zapojiť do inovatívneho vzdelávacieho projektu - Expedícia Fenomény sveta. Stretnutia sa uskutočnili postupne v Košiciach, Nitre, Žiline a Bratislave. Preplnené kinosály v každom uvedenom meste sú najlepším svedectvom o tom, že školy majú o inovatívne a zážitkové vzdelávanie enormný záujem.

 

Školy prejavili o projekt Expedícia Fenomény sveta veľký záujem

 

Projekt je zameraný na medzipredmetovú výučbu ktorá patrí medzi najmodernejšie vzdelávacie postupy súčasnosti. „Medzipredmetovú výučbu chápeme ako doplňujúcu formu popri tradičnom, predmetovom vyučovaní. Jej hlavnou prednosťou je, že žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Takto získajú poznatky a vedomosti v súvislostiach, ucelene, čo je presne spôsob, akým by mali nazerať na problémy a ich riešenie aj neskôr v bežnom živote,“ informoval Ján Machaj, riaditeľ n.o. EDULAB.

 

Projektom Expedícia Fenomény sveta EDULAB reaguje na svoj skorší prieskum medzi učiteľmi. Ten poukázal na fakt, že školy na Slovensku trpia nedostatkom vhodných vzdelávacích materiálov pre medzipredmetovú výučbu. Podľa prieskumu, takmer štvrtina učiteľov (22 %) nemá k dispozícii žiadne takéto vzdelávacie materiály. Ďalších 62 % učiteľov nimi čiastočne  disponuje, ale privítalo by ich oveľa viac. Iba 16 % učiteľov uviedlo, že má dostatok vzdelávacích materiálov pre tento typ výučby. Súčasne, až 72% opýtaných učiteľov odpovedalo, že ak by mali k dispozícii kvalitné vzdelávacie materiály, výrazne by to prispelo k zvýšeniu atraktivity medzipredmetovej výučby.

 

Autormi vzdelávacích materiálov, ktoré sa v projekte budú používať sú skúsení slovenskí učitelia s dlhoročnou praxou. Upozorňujú na fakt, že je to práve kooperácia prírodných a humanitných vied, ktorá je jednou z najväčších predností tohto materiálu. A tiež, že to poskytne učiteľom na školách možnosť pracovať s jednou témou z viacerých uhlov pohľadu, pričom nie je potrebné, aby sa zaťažovali nadmerným študovaním si metodiky iného vedného odboru.

 

Školy zapojené do projektu Expedícia Fenomény sveta získajú vzdelávacie materiály bezplatne, pričom vybrať si môžu jednu z piatich pripravených tém: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia. Tieto materiály sú unikátne aj tým, že využívajú obsahovo a vizuálne atraktívne videá od britskej verejnoprávnej televízie BBC. Žiaci sa tak budú môcť súbežne zlepšovať aj v anglickom jazyku. Všetky spracované videá a témy sú vybrané tak, aby sa dali využiť na naplnenie cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. 

 

Partnermi projektu Expedícia Fenomény sveta sú okrem Tatra banky a Panta Rhei aj BUBO, Snowparadise, Sony, NAY a Huawei.