Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) Banská Bystrica pôsobí ako regionálna (okresy Banská Bystrica a Brezno) a mestská knižnica (mesto Banská Bystrica).

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, VKMK, Banská Bystrica

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) Banská Bystrica pôsobí ako regionálna (okresy Banská Bystrica a Brezno) a mestská knižnica (mesto Banská Bystrica).

Adresa: Riaditeľstvo - Jilemnického 48, 975 04 Banská Bystrica
Telefón:048/4124 705, 0904 182 883
Mobil:0911013577
E-mail:manazer@vkmk.sk
RiaditeľMgr. Peter Klinec, Jilemnického 48, Banská Bystrica, 048/ 415 47 57, peter.klinec@vkmk.sk
Útvar knižnično-informačných služiebJilemnického 48, Banská Bystrica, vedúca: bibliografia@vkmk.sk, 048/ 142 47 05

Knižnica bola založená v roku 1973, od roku 2002 je zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. VKMK napĺňa svoje poslanie v súlade s knižničným zákonom a Manifestom UNESCO/IFLA o verejných knižniciach, napríklad: poskytuje služby na základe rovnosti prístupu pre všetkých; ponúka tradičné i na moderných technológiách založené knižnično-informačné zdroje a služby vrátane prístupu na internet a vlastných regionálnych databáz; podporuje individuálne i skupinové sebavzdelávanie, ako aj výchovno-vzdelávací proces v školskom prostredí (najmä v materských, základných a stredných školách) – pričom sa zameriava najmä na podporu rozvoja čitateľských návykov a zručností a informačnej gramotnosti; ponúka špeciálne dokumenty a služby pre zrakovo znevýhodnených, podujatia pre hospitalizované deti, pre skupiny marginalizovaných osôb; spolupracuje s relevantnými partnermi na lokálnej regionálnej úrovni, vytvára regionálne bibliografické a personálne databázy, poskytuje koordinačné a metodické služby verejným knižniciam v regióne.

VKMK pôsobí na území mesta Banská Bystrica ako sieť oddelení a pobočiek: oddelenie pre dospelých, oddelenie pre deti a 3 komunitné pobočky na sídliskách. Nezabúdajúc na služby iným skupinám (mládeži, dospelým, seniorom) sa VKMK tradične sústreďuje na aktivity a podujatia pre deti (besedy so spisovateľmi ako aj stretnutia so zaujímavými ľuďmi žijúcimi v meste, vrátane prezentácie ich aktivít, Noc s Andersenom, Kráľ čitateľov, Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, Čítajme si, Predvianočná knižnica) čo vyplýva z 50% zastúpenia detí do 15 rokov z celkového počtu používateľov knižnice, ako aj zo skutočnosti, že pre študentov, akademickú a odbornú komunitu poskytujú služby Štátna vedecká knižnica a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici.

loader image

Oddelenie beletrie, odbornej a regionálnej literatúry - Ul. F. Švantnera 18

Oddelenie beletrie, odbornej a regionálnej literatúry - Ul. F. Švantnera 18 Ul. F. Švantnera 18, +421484153784, svantnerova@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00
Utorok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00
Streda:12:00 - 18:00
Štvrtok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00
Piatok:8:00 - 11:3012:15 - 18:00

Oddelenie pre deti - Ul. Lazovná 26

Oddelenie pre deti - Ul. Lazovná 26 Lazovná 26, +421484153148, detske@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30
Utorok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30
Streda:12:00 - 16:30
Štvrtok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30
Piatok:9:00 - 11:3012:15 - 16:30

Pobočka - Fončorda - Ul. Jilemnického 48

Pobočka - Fončorda - Ul. Jilemnického 48 Jilemnického 48, +421484134868, jilemnickeho@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok:09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Utorok:09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Streda:13:00 - 18:00
Štvrtok:09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Piatok:08:00 - 12:0013:00 - 16:00

Pobočka - Sásová - MŠ Karpatská 3

Pobočka - Sásová - MŠ Karpatská 3 Karpatská 3, +421484173724, karpatska@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Utorok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Streda:13:00 - 18:00
Štvrtok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Piatok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00

Pobočka - Sídlisko - Ul. 29.augusta 25

Pobočka - Sídlisko - Ul. 29.augusta 25 29. augusta 25, +421484142283, 29augusta@vkmk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok:10:00 - 12:0013:00 - 18:00
Utorok:12:0017:00
Streda:12:0018:00
Štvrtok:10:00 - 12:0013:00 - 17:00
Piatok:12:0017:00

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.