Úvod > Prvá pomoc > Zubná a lekárska pohotovosť

Zubná a lekárska pohotovosť

Stomatologická pohotovosť Banská Bystrica
Prevádzkovateľ: Poliklinika, Horná 60, 974 08 Banská Bystrica
Tel.: 048/4312 222

 

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna 08,00 – 13,00 hod.